Hong Kong, Singapore +852-51812852 info@yuppies.com.hk

Cart

幼稚園精選

$849.00

Category:

Description

☉ 已能於日常生活中靈活運用三詞句的幼兒

☉ 提升於句子中加入不同的修飾成份能力,讓孩子能表達更豐富的內容

☉ 例子: 擺 + 骨頭 +喺枱 + 下面 (動作+物件+地方+方位詞)


Additional information

Weight 4 kg
Dimensions 31 × 24 × 7 cm